ORARUL ELEVILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019

 

 

 

LUNI

CLASA

8

9

10

11

12

13

14

5

ED. FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

LB. GERMANĂ

RELIGIE

   

6

LB. GERMANĂ

LB. ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

BIOLOGIE

 

7

LB. ROMÂNĂ

LB. GERMANĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

CHIMIE

 

8

MATEMATICA

MATEMATICĂ

LB. GERMANĂ

ED. FIZICA

LB. LATINĂ

ED. CIVICĂ

 

9A

MATEMATICĂ

SOCIO-UMANE

RELIGIE

LB. ROMÂNĂ

CHIMIE

   

9B

BIOLOGIE

MATEMATICĂ

SOCIO-UMANE

RELIGIE

LB. ENGLEZĂ

GEOGRAFIA

 

9C

CHIMIE

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

GEOGRAFIA

 

9D

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

RELIGIE

9E

GEOGRAFIE

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

INFORMATICĂ

RELIGIE

 

9F

ISTORIE

MATEMATICA

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

ED. FIZICĂ

LB. LATINĂ

 

10A

MATEMATICĂ

CHIMIE

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

LB. GERMANĂ

   

10B

SOCIO-UMANE

LB. ROMANA

FIZICĂ

ISTORIE

MATEMATICĂ

LB. GERMANĂ

 

10C

FIZICA

ED. FIZICĂ

CHIMIE

SOCIO-UMANE

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

 

10D

FIZICA

GEOGRAFIE

BIOLOGIE

FIZICA

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

 

10E

MATEMATICA

ED. ANTREPREN.

GEOGRAFIE

CHIMIE

BIOLOGIE

SOCIO-UMANE

 

10F

SOCIO-UMANE

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

LB. LATINĂ

GEOGRAFIE

ED. FIZICĂ

 

11A

MATEMATICA

CHIMIE

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

 

11B

GEOGRAFIE

ISTORIE

CHIMIE

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

 

11C

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

MATEMATICĂ

SOCIO-UMANE

BIOLOGIE

 

11D

LB. ENGLEZĂ

ED. FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

   

11E

RELIGIE

SOCIO-UMANE

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

ISTORIE

ED. FIZICA

 

11F

MATEMATICA

GEOGRAFIE

ISTORIE

GEOGRAFIE

ED. FIZICĂ

INFORMATICĂ

 

12A

CHIMIE

RELIGIE

LB. ROMÂNĂ

GEOGRAFIE

LB. ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

 

12B

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

GEOGRAFIE

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

 

12C

SOCIO-UMANE

FIZICĂ

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

 

12D

FIZICA

MATEMATICĂ

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

GEOGRAFIE

ISTORIE

 

12E

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

LB. FRANCEZĂ

MATEMATICĂ

 

12F

ED. FIZICĂ

FIZICĂ

SOCIO-UMANE

MATEMATICA

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

 

12G

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICA

ED. FIZICĂ

SOCIO-UMANE

SOCIO-UMANE

INFORMATICĂ

 

 

 

MARŢI

CLASA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

 

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

ISTORIE

LB. ROMÂNĂ

BIOLOGIE

DIRIGENŢIE

 

 

6

 

LB. ROMANA

MATEMATICA

FIZICĂ

GEOGRAFIE

MATEMATICA

 

 

 

7

 

LB. GERMANĂ

ISTORIE

FIZICĂ

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

 

 

8

 

LB. ENGLEZA

LB. ROMANA

CHIMIE

BIOLOGIE

LB. ROMANA

ED. CIVICĂ

 

 

9A

 

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

INFORMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

 

 

9B

 

FIZICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

 

 

9C

 

FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

RELIGIE

LB. ROMÂNĂ

 

 

9D

 

FIZICĂ

CHIMIE

MATEMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

LIMBA ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

 

 

9E

 

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

BIOLOGIE

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

 

 

9F

 

CHIMIE

LB. ÎNCEPĂT

BIOLOGIE

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

 

 

10A

 

ED. FIZICĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

FIZICĂ

BIOLOGIE

SOCIO - UMANE

 

 

10B

 

LB. FRANCEZĂ

FIZICĂ

INFORMATICĂ

BIOLOGIE

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

 

 

10C

 

GEOGRAFIE

FIZICĂ

MATEMATICĂ

ISTORIE

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

 

 

10D

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

MATEMATICĂ

CHIMIE

SOCIO - UMANE

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

10E

 

 

RELIGIE

BIOLOGIE

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

BIOLOGIE

 

 

10F

 

 

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

BIOLOGIE

ISTORIE

ISTORIE

 

 

11A

 

ED. FIZICĂ

LB. ENGLEZA

INFORMATICĂ

ISTORIE

LB. ÎNCEPĂT

LB. ENGLEZĂ

 

 

11B

 

 

FIZICĂ

FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ENGLEZĂ

 

 

11C

 

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

LB. ÎNCEPĂT

GEOGRAFIE

 

 

11D

 

CHIMIE

FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

FIZICĂ

 

 

11E

 

FIZICĂ

CHIMIE

LB. ÎNCEPĂT

INFORMATICĂ

FIZICĂ

BIOLOGIE

 

 

11F

 

RELIGIE

ED. FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

ISTORIE

 

 

12A

 

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

BIOLOGIE

 

 

 

12B

 

MATEMATICA

MATEMATICA

LIMBA ENGLEZĂ

LB. ÎNCEPĂT

ISTORIE

ED. FIZICA

 

 

12C

 

LB. ROMÂNĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

RELIGIE

ISTORIE

CHIMIE

 

 

12D

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

ED. FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

12E

 

INFORMATICĂ

MATEMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

GEOGRAFIE

LB. ROMÂNĂ

 

 

12F

 

ISTORIE

BIOLOGIE

GEOGRAFIE

MATEMATICĂ

CHIMIE

LB. ENGLEZĂ

 

 

12G

 

SOCIO-UMANE

GEOGRAFIE

ISTORIE

ED. FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

RELIGIE

 

 

 

 

MIERCURI

CLASA

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

 

LB. GERMANĂ

ED. SOCIALĂ

MATEMATICĂ

DESEN

LB. ROMÂNĂ

GEOGRAFIE

 

 

6

 

RELIGIE

LB. ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

ED. SOCIALĂ

DESEN

LB. ROMÂNĂ

 

 

7

 

MATEMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

ISTORIE

INFOR-
MATICĂ

 

 

8

 

FIZICĂ

GEOGRAFIA

MATEMATICĂ

GEOGRAFIE

LB. ROMÂNĂ

FIZICA

 

 

9A

 

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

CHIMIE

LB. ROMÂNĂ

BIOLOGIE

BIOLOGIE

 

 

9B

 

CHIMIE

ED. FIZICA

CHIMIE

MATEMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMANA

 

 

9C

 

CHIMIE

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

ED. FIZICĂ

 

 

9D

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

9E

 

INFOR-
MATICĂ

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

 

 

 

9F

 

SOCIO-UMANE

FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

DESEN

 

 

10A

 

CHIMIE

MATEMATICĂ

RELIGIE

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

 

 

10B

 

INFOR-
MATICĂ

RELIGIE

SOCIO-UMANE

CHIMIE

LB. ENGLEZĂ

ED. FIZICA

 

 

10C

 

FIZICĂ

CHIMIE

INFOR-
MATICĂ

RELIGIE

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

 

 

10D

 

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

ISTORIE

LB. ÎNCEPĂT

RELIGIE

CHIMIE

ED. FIZICA

 

10E

 

FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

CHIMIE

LB. ENGLEZĂ

 

 

10F

 

MATEMATICĂ

CHIMIE

LB. ENGLEZĂ

LB. ÎNCEPĂT

INFORMATICĂ

RELIGIE

 

 

11A

 

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

RELIGIE

GEOGRAFIE

 

 

11B

 

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

SOCIO-UMANE

RELIGIE

 

 

11C

 

ISTORIE

LB. ÎNCEPĂT

ED. FIZICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

 

 

11D

 

MATEMATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

SOCIO-UMANE

LB. ÎNCEPĂT

LB. ENGLEZĂ

 

 

11E

 

GEOGRAFIE

FIZICĂ

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

LB. ÎNCEPĂT

LB. ROMANA

 

 

11F

 

ISTORIE

SOCIO-UMANE

DESEN

LB. ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

SOCIO-UMANE

 

 

12A

 

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ROMÂNĂ

 

 

12B

 

ED. FIZICA

MATEMATICA

FIZICĂ

FIZICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

 

 

12C

 

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

 

 

12D

 

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ROMÂNĂ

RELIGIE

SOCIO-UMANE

CHIMIE

 

 

12E

 

LB. FRANCEZĂ

INFORMATICĂ

MATEMATICĂ

CHIMIE

ED. FIZICĂ

SOCIO-UMANE

 

 

12F

 

FIZICĂ

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

ED. FIZICĂ

CHIMIE

LB. ÎNCEPĂT

 

 

12G

 

LB. ENGLEZĂ

LB. SPANIOLĂ

GEOGRAFIE

SOCIO-UMANE

GEOGRAFIE

LB. ÎNCEPĂT

 

 

 

  

JOI

CLASA

8

9

10

11

12

13

14

15

5

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

ISTORIE

MUZICĂ

INFOR-
MATICĂ

 

 

6

LB. ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

LB. GERMANĂ

MUZICĂ

ED. FIZICĂ

ISTORIE

 

 

7

DIRIGENŢIE

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

DESEN

MUZICĂ

 

 

8

CHIMIE

LB. GERMANĂ

LB. ROMANA

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

DIRIGENŢIE

 

 

9A

MATEMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

ISTORIE

FIZICĂ

 

 

9B

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

ISTORIE

 

 

9C

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

 

 

9D

CHIMIE

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

BIOLOGIE

 

 

9E

LB. ROMÂNĂ

ED. FIZICĂ

CHIMIE

CHIMIE

INFOR-
MATICĂ

SOCIO-UMANE

 

 

9F

SOCIO-UMANE

LB. ROMÂNĂ

MUZICĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

 

 

 

10A

LB. GERMANĂ

ISTORIE

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

SOCIO-UMANE

 

 

10B

FIZICA

MATEMATICĂ

LB. ROMANA

LB. ROMÂNĂ

CHIMIE

MATEMATICĂ

 

 

10C

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

SOCIO-UMANE

INFOR-
MATICĂ

 

 

10D

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

SOCIO-UMANE

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

ED. FIZICA

 

10E

ED. FIZICĂ

MATEMATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ÎNCEPĂT

 

 

10F

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

ISTORIE

LB. ÎNCEPĂT

 

 

11A

MATEMATICĂ

LB. ENGLEZĂ

MATEMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

ED. FIZICĂ

 

 

11B

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

FIZICA

 

 

11C

FIZICĂ

CHIMIE

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

RELIGIE

 

 

11D

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

MATEMATICĂ

FIZICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

11E

MATEMATICA

CHIMIE

LB. ROMANA

BIOLOGIE

BIOLOGIE

 

 

 

11F

GEOGRAFIE

SOCIO-UMANE

MATEMATICĂ

SOCIO-UMANE

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

 

 

12A

 

FIZICĂ

ISTORIE

LB. ÎNCEPĂT

MATEMATICĂ

ED. FIZICA

 

 

12B

FIZICA

MATEMATICA

CHIMIE

LB. ÎNCEPĂT

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

 

 

12C

INFOR-
MATICĂ

INFOR-
MATICĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

LB. ÎNCEPĂT

MATEMATICĂ

 

 

12D

BIOLOGIE

MATEMATICĂ

FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT

INFOR-
MATICĂ

LB. ROMÂNĂ

 

 

12E

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

MATEMATICĂ

RELIGIE

BIOLOGIE

 

 

12F

 

LB. ENGLEZA

FIZICĂ

RELIGIE

LB. ÎNCEPĂT

LB. ROMÂNĂ

 

 

12G

ISTORIE

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

ISTORIE

LB. ÎNCEPĂT

DESEN

 

 

 

 

VINERI

CLASA

8

9

10

11

12

13

5

ED. TEHNOLOG

LB. ENGLEZĂ

ED. FIZICĂ

MATEMATICĂ

 

 

6

DIRIGENŢIE

FIZICĂ

INFORMATICĂ

ED. TEHNOLOG

BIOLOGIE

ED. FIZICĂ

7

CHIMIE

ED. TEHNOLOG

BIOLOGIE

GEOGRAFIE

RELIGIE

ED. FIZICĂ

8

ISTORIE

MUZICĂ/DESEN

ED. TEHNOLOG

RELIGIE

LB. ENGLEZĂ

 

9A

LB. ÎNCEPĂT.

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

MUZICĂ/DESEN

ED. FIZICĂ

GEOGRAFIE

9B

LB. ÎNCEPĂT.

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

MUZICĂ/DESEN

LB. ROMÂNĂ

 

9C

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

MUZICĂ/DESEN

SOCIO-UMANE

ISTORIE

LB. ENGLEZĂ

9D

LB. ÎNCEPĂT.

GEOGRAFIE

MUZICĂ/DESEN

LB. ROMÂNĂ

SOCIO-UMANE

ISTORIE

9E

FIZICĂ

MUZICĂ/DESEN

LB. ROMANA

ISTORIE

MATEMATICA

MATEMATICA

9F

GEOGRAFIE

GEOGRAFIE

RELIGIE

LB. ENGLEZĂ

ISTORIE

LB. ROMÂNĂ

10A

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

GEOGRAFIE

FIZICĂ

MUZICĂ/DESEN

LB. ROMÂNĂ

10B

ED. FIZICĂ

LB. ÎNCEPĂT.

GEOGRAFIE

BIOLOGIE

MUZICĂ/DESEN

LB. ENGLEZĂ

10C

MUZICĂ/DESEN

LB. ÎNCEPĂT.

LB. ENGLEZĂ

BIOLOGIE

LB. ROMÂNĂ

LB. ROMÂNĂ

10D

MUZICĂ/DESEN

LB. ROMÂNĂ

FIZICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

 

10E

MATEMATICĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

ISTORIE

ED. FIZICĂ

MUZICĂ/DESEN

10F

SOCIO-UMANE

SOCIO-UMANE

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

GEOGRAFIE

MUZICĂ/DESEN

11A

BIOLOGIE

MATEMATICĂ

SOCIO-UMANE

FIZICĂ

 

 

11B

MATEMATICĂ

BIOLOGIE

LB. ENGLEZĂ

ED. FIZICĂ

LIMBA ENGLEZĂ

 

11C

FIZICĂ

MATEMATICĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

 

 

11D

BIOLOGIE

ISTORIE

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

GEOGRAFIE

RELIGIE

11E

INFORMATICĂ

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

ED. FIZICĂ

 

 

11F

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

ISTORIE

INFORMATICĂ

 

 

12A

MATEMATICĂ

SOCIO-UMANE

ED. FIZICĂ

LB. ENGLEZĂ

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

12B

SOCIO-UMANE

RELIGIE

LB. ROMANA

LB. ENGLEZĂ

 

 

12C

LB. ENGLEZĂ

FIZICĂ

FIZICĂ

GEOGRAFIE

 

 

12D

MATEMATICĂ

MATEMATICĂ

LB. ROMÂNĂ

LB. ENGLEZĂ

 

 

12E

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

ISTORIE

INFORMATICĂ

 

 

12F

INFORMATICĂ

INFORMATICĂ

MATEMATICA

MATEMATICĂ

LB. ROMANA

 

12G

ISTORIE

LB. ENGLEZĂ

LB. ROMÂNĂ

MATEMATICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

: Ремонт паркетных полов. Качественный паркетный пол цена. Циклевка паркетных полов. Как установить дверь межкомнатную. Как установить самостоятельно дверь в доме. Устанавливаем двери сами. Дизайн интерьера кухни. Самые маленькие кухни интерьер. Цвета в интерьере кухни. Самодельные мотоблоки видео. Лучшие самодельные мотоблоки чертежи. Как сделать самодельный мотоблок.
Фасадная штукатурка короед. Быстрое нанесение фасадной штукатурки. Штукатурка фасадная своими руками. Секреты успешного бизнеса. Лучшие секреты успеха в бизнесе. Секреты ведения бизнеса. Шкаф купе своими руками. Как сделать шкаф купе своими руками. Шкаф своими руками чертежи. Отделочные работы цены. Быстрые отделочные работы дома. Выполнение отделочных работ.