Consiliul Judeţean Brăila                                                                       Primăria Municipiului Brăila

Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila                                                          Teatrul Maria Filotti Brăila

 

 

INVITAŢII LA MANIFESTĂRILE CULTURALE DESFĂŞURATE

ÎN CADRUL ZILELOR ANIVERSARE CNNB_150

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele invitaţilor

Profesia / Funcţia

Observaţii

 

Demnitari

 

1

Prof. univ. dr. Remus Pricopie

Ministrul Educaţiei Naţionale

2

Prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu

Parlamentul României

Universitatea Politehnică Bucureşti

3

Prof. Marius Nistor

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”

 

 

Academicieni

 

4

Acad. Prof. univ. dr. Petru T. Mocanu

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Matematician

Absolvent CNNB

5

Acad. Prof. univ. dr. Teodor Dima

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Filozof, logician

Absolvent CNNB

 

 

Ambasadori

 

6

Amb. Constantin Ene

Ministerul Afacerilor Externe

Director General al Academiei Diplomatice Bucureşti

Ambasador, istoric, filozof

Absolvent CNNB

7

Amb. dr. Ioan Emil Vasiliu

Ministerul Afacerilor Externe

Ambasador Teheran, Manila, Abu-Dhabi

Economist,

Absolvent CNNB

 

 

Reprezentanţi ai autorităţilor locale

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele invitaţilor

Profesia / Funcţia

Observaţii

8

Ing. Gheorghi Obreja

Prefectul Judeţului Brăila

Inginer constructor

9.

Jur. Grosu Cătălin Ionuţ

Subprefectul Judeţului Brăila

Jurist

10.

Ec. Gheorghe Bunea-Stancu

Preşedintele Consiliului Judeţean

Economist

Absolvent CNNB

11.

Conf. univ. dr. ing. Aurel Simionescu

Primarul Municipiului Brăila

 

Inginer

12.

Ec. Doiniţa Ciocan

Viceprimarul Municipiului Brăila

Economist

13.

Jur. Zaharia Alexandru Dănăilă

Viceprimarul Municipiului Brăila

Jurist

14

Ec. Rusu Alina

Director Economic Consiliul Judeţean

Economist

Absolvent CNNB

15

Dr. ec. Stoica Anghelescu

Director Economic

Primăria Municipiului Brăila

Economist

Absolvent CNNB

16

Ec. Camelia Guşatu

Director Executiv

Primăria Municipiului Brăila

Economist

17

Prof. Valeriu Partenie

Preşedintele Sindicatului învăţământ Brăila

 

 

Personalităţi ale culturii naţionale

 

18

Înaltpreasfinţia Sa

Arhiepiscop Dr. Casian Crăciun

Arhiepiscopia Dunării de Jos

Profesor de onoare al CNNB

Arhiepiscop

19

 

Prof. univ. dr. Lucian Chişu

Muzeul Literaturii Române Bucureşti

Critic literar

Absolvent CNNB

20

Prof. univ dr. Ionel Cândea

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Istoric

Directorul Muzeului Brăila

21

Dr. ing. Eugeniu Iordăchescu

Director Proiect Bucureşti (Translatarea clădirilor)

Inginer

Absolvent CNNB

22

Dr. ing. Ion Bibicu

Institutul de Fizică Atomică Bucureşti

Inginer, fizician,

Absolvent CNNB

23

Gen. Vasile Parisescu

Preşedintele Asociaţiei Colecţionarilor de Artă din România

Inginer, militar, artist plastic,

Absolvent CNNB

24

Ing. Valeriu Avramescu

Inginer în Marina Militară,

gradul de comandor

Inginer construcţii nave

Absolvent CNNB

25

 Dl. Gabriel Dimisianu

 

 Uniunea Scriitorilor din România

Critic literar, istoric literar,

Absolvent CNNB

26

 Dl. Petre Răileanu

Uniunea Scriitorilor din România Radio France International

Scriitor

Redactor

Absolvent CNNB

27

 Dl. Teodor Vârgolici

Muzeul Literaturii Române

 

Editura Minerva

 

Critic literar

Absolvent CNNB

28

Reg. Dan Chişu

Festivalul Dakino

 

Regizor

Absolvent CNNB

29

Petre Mihai Băcanu

Publicist România Liberă,

Timpul

Jurnalist

Absolvent CNNB

30

Victoria Milescu

Uniunea Scriitorilor din România

Scriitor

Absolvent CNNB

31

Prof. Ioan Constantin Munteanu

Uniunea Scriitorilor din România

Scriitor

Absolvent CNNB

32

Prof. dr. Viorel Mortu

Uniunea Scriitorilor din România

 

Scriitor

Absolvent CNNB

33

Dr. ing. Tudor Gheorghe Surdeanu

Universitatea Babeş-Bolyai

Cluj-Napoca

Chimist

Absolvent CNNB

34

Doina  Porubca Graevu

Cabinet consiliere internațională în domeniul protecției proprietății intelectuale

Consilier internațional

Absolvent CNNB

35

Nicoleta Olimpia Gherghel

Critic de artă și de film

Absolvent CNNB

 

 

Cadre didactice universitare

din Bucureşti

 

36

Prof. univ. dr. Niculae Alexandru

Facultatea de Medicină Veterinară București

Medic

Absolvent CNNB

37

Prof. univ. dr. Constantin Virgiliu Arion

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Medic

Absolvent CNNB

38

Prof. univ. dr. Nicolae Baltă

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Medic

Absolvent CNNB

39

Prof. univ. dr. Valeriu Bănuţ

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Inginer constructor

Absolvent CNNB

40

Prof. univ. dr. Dorin Cristescu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

41

Prof. univ. dr. Niţă Dobrotă

Academia de Studii Economice Bucureşti

Economist

Elev CNNB

42

Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache

Institutul de Endocrinologie „I.C.Parhon” Bucureşti

Medic  

Absolvent CNNB

43

Prof. univ. dr. ing. Petre Gladcov

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

44

Prof. univ. dr. ing. Constantin Daniel Ioan

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

45

Prof. univ. dr. ing. Vasile Lăzărescu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

46

Prof. univ. dr. ing.  Horia Moţit

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

47

Prof. univ.dr. Gheorghe Orzan

Academia de Studii Economice Bucureşti

Economist

Absolvent CNNB

48

Prof.univ.dr. ing. Dan Pavelescu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

49

 

 

Conf. univ. dr. ing. Liliana Burileanu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Inginer

Absolvent CNNB

50

Lect. univ. dr. Horia Vârgolici

Universitatea „Spiru-Haret”

Informatician

Absolvent CNNB

 

 

Cadre didactice universitare

din Iaşi

 

51

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Boţi

Universitatea Tehnică„Gh. Asachi” Iaşi

Inginer constructor

Absolvent CNNB

52

Prof. univ. dr. Octavian Nicolae Bounegru

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Istoric

Absolvent CNNB

53

Prof. univ. dr. Constantin Pandeli

Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi

Medic

Absolvent CNNB

54

Prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

Istoric, arheolog

Absolvent CNNB

55

Conf. univ. dr. Mariana Brânzei

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi

 

Absolvent CNNB

 

 

Cadre didactice universitare

din Cluj-Napoca

 

56

Prof. univ. dr. Claudius Lisovschi Cheleşanu

Facultatea de Medicină Veterinară

Universitatea Babeş-Bolyai

Cluj-Napoca

Medic Veterinar

Absolvent CNNB

57

Prof. univ. dr. Mircea Grigorescu

Facultatea de Medicină

Cluj-Napoca

Medic

Absolvent CNNB

 

 

Cadre didactice universitare

din Galaţi, Constanţa

 

58

Prof. univ. dr. Simona Antofi

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

59

Prof. univ. dr. Florin Marian Buhociu

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

60

Prof. univ. dr. Ionel Cârâc

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

61

Prof. univ. dr. ing.   Ana-Maria Grămescu

Universitatea „Ovidius” Constanţa

Inginer

Absolvent CNNB

62

Prof. univ. dr. Victor Romeo Ionescu

Universitatea Danubius Galaţi

Absolvent CNNB

63

Prof. univ. dr. Vasillică Marinescu

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

64

Prof. univ. dr. Lucian Oprea

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

65

Prof. univ. dr. Florin Dan Puşcaciu

Universitatea Danubius Galaţi

Absolvent CNNB

66

Prof. univ. dr. Dumitru Tiutiuca

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

67

Conf. univ. dr. Cătălin Angelo Ioan

Universitatea Danubius Galaţi

Absolvent CNNB

68

Conf. univ. dr. Emilia Pecheanu

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Absolvent CNNB

 

 

Cadre didactice universitare

din Brăila

 

69

Prof. univ. dr. Mihaela Picu

Facultatea de Inginerie Brăila

Fizician

Absolvent CNNB

70

Conf. univ. dr. ing. Victor Constantinescu

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

71

Conf. univ. dr. ing. Luiza Daschievici

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

72

Conf. univ. dr.ing.Ioana Diaconescu

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

73

Conf  univ. dr.ing.Ichim Drăgulin

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

74

Conf. univ. dr.ing. Daniela Ghelase

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

75

Conf. univ. dr.ing Adrian Goanţă

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

76

Conf. univ. dr. Dorian Rais

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

77

Conf. univ. dr. ing. Cristian Simionescu

Facultatea de Inginerie Brăila

Absolvent CNNB

78

Conf. univ. dr. Camelia Vechiu

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

79

Lect. univ. dr. Cristina Bunea-Bontaş

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

80

Lect. univ. dr. Marinela Lăzărică

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

81

Lect. univ. dr. Valentin Popa

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

82

Lect. univ. dr. Geanina Tudose

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

83

As. univ. dr. Nicoleta Cârjilă

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

84

As. univ. dr. Monica Şerban

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Brăila

Absolvent CNNB

 

 

Personalităţi din Brăila

 

85

Mihai Matetovici

Senator Parlamentul României

1990-2000

Absolvent CNNB

86

Ec. dr. Mihaela Marcu

Prefectura Judeţului Brăila

Economist

Absolvent CNNB

87

Ec. Ioan Chiriacescu

Preşedinte - Camera de Comerţ şi industrie Brăila

Economist

Absolvent CNNB

88

Prof. Veronica Dobrin

Director Executiv

Fundaţia Darclee

Profesor, director TMF

89

Ing. Ioan Oprişenescu

Director Navrom

Inginer

Absolvent CNNB

90

Ing. Paul Bordei

Director Pancronex S.A.

Inginer

Absolvent CNNB

sponsorizare

91

Prof. Marius Gheorghe Teodorescu

Uniunea Artiştilor Plastici din România

Pictor

Absolvent CNNB

92

Ştefan Bălan

Institutul de Geofizică şi Geodezie

 

Inginer

93

Mirel Bănică

Fundaţia Calea Victoriei

Lector

Absolvent CNNB

94

Mircea Cărbunaru

DJST Brăila

Consilier superior

Absolvent CNNB

95

Arh. Ioan Goia

Biroul de Arhitectură Goia, Bucureşti

Arhitect

Absolvent CNNB

96

Marcel Ionescu

Teatrul Nae Leonard Galaţi

Absolvent CNNB

97

Ing. Neculai Simionescu

PMB

Inginer

Absolvent CNNB

98

Dr. Nicu Teodorescu

Colegiul Medicilor Brăila

Medic

Absolvent CNNB

99

Prof. Zbarcea Vasile

Liceul Tehnologic

Publicist

Absolvent CNNB

 

 

Şefii de promoţie CNNB

 

100

Prof. univ. dr. ing. Radu Nicolae Dobrescu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şef promoţie 1963

101

Prof. Doina Ileana Petride

Profesor CNNB

Şef promoţie 1965

102

Verginica Constantin

Matematician

Şef promoţie 1966

103

Dr. ing. Horia Petride

Inginer chimist, cercetător

Şef promoţie 1967

104

Prof. Hercică Cornelia Claudia

Profesor Liceul „Panait Istrati”

Profesor limba franceză

Şef promoţie 1969

105

Dr. Dobrescu Tiberiu Sorin

Colegiul Medicilor Brăila

Medic psihiatru

Şef promoţie 1970

106

Scărlătescu Doina Marieta

Universitatea din Bucureşti

Şef promoţie 1972

107

Cârstea  Emilia

Şantierul Naval Vard Brăila

Coordonator tehnic

Şef promoţie 1973

108

Arion Stelian

Manager General Secant Security

Şef promoţie 1975

109

Dogăroiu Dorin

Informatician

SUA

Şef promoţie 1976

110

Dr. Râşnoveanu Mihaela Delia

Medic Spitalul Județean Brăila

Şef promoţie 1977

111

Dr. Veronica Ţimiraş

Medic

SUA

Şef promoţie 1979

112

Ing. Valentin Iordăchescu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şef de promoţie 1980

113

Ing. State Nicolae Drăgănescu

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şef de promoţie 1981

114

Ing. Viorel Mitache

Object Savvy Brăila

Şef de promoţie 1982

115

Prof. dr. ing. Gabriel Dima

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şef de promoţie 1983

116

Dr. Aloman Costică

Universitatea Illinois din Chicago

Colegiul Medical

Şef de promoţie 1988

117

Conf. univ. dr. Paul Valeriu Georgescu

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi

Şef de promoţie 1990

118

Fiz. Mihnea Cristescu

Luxoft Professional Româna S.A.

Expert I.T.

Şef de promoţie 1990

119

Cîrnu Nina

Universitatea din Bucureşti

Şef de promoţie 1991

120

Dr. Covaser Florin

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

SUA

Şef de promoţie 1993

121

Prof. Marius Mohonea

Colegiul Naţional „Unirea” Focşani

Profesor matematică

Şef de promoţie 1994

122

Simona Silvia Țițeica

Institutul Național de Magistratură

Şef de promoţie 1995

123

Dr. Oana Delia Banu-Panait

Colegiul Medicilor Brăila

Şef de promoţie 1996

124

Conf. univ. dr. Andreea Coşniţă

Universitatea Sorbonne

Paris Franţa

Şef de promoţie 1997

125

Adriana Paula Dobraniş

Autoritatea Naţională pentru Administrarea şi Implementarea în Comunicaţii

Şef de promoţie 1998

126

Andreea Finescu

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

Şef de promoţie 2001

127

Daniela Cătălina Preda

Universitatea din Bucureşti

Şef de promoţie 2002

128

Georgiana Trifan

Universitatea din Bucureşti

Şef de promoţie 2003

129

Simona Ţârcă

Universitatea din Bucureşti

Şef de promoţie 2004

130

Dr. Nicolae Grecu

Colegiul Medicilor București

Medic

Şef de promoţie 2006

131

Ec. Florentina Dumitru

DELL România

Şef de promoţie 2007

132

Stud. Ruxandra Voicu

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

Şef de promoţie 2008

133

Farm.Elena Iconaru

Farmacist

Şef de promoţie 2008

134

Stud. Eliza Bulimar

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Şef de promoţie 2009

135

Stud. Ana Smaranda Sandu

Universitatea Wellesley SUA

Şef de promoţie 2010

136

Stud. Alexandra Soca

Universitatea din Bucureşti Facultatea de Biologie

Şef de promoţie 2011

137

Stud. Vlad Florin Chitaru

Facultatea de Informatică

Manchester - Marea Britanie

Şef de promoţie 2012

138

Stud. Petruţa Cherşunaru

Universitatea Politehnică din Bucureşti

Şef de promoţie 2013

 

 

Directori de instituţii deconcentrate

 

139

Reg. Lucian Sabados

Teatrul „Maria Filotti”

Regizor, director

140

Comisar-șef Costel Arbunea

Poliţia Judeţului Brăila

Comisar

141

Comisar-şef Mircea Relu Vizitiu

Poliţia Municipiului Brăila

Inspector-Şef

Absolvent CNNB

142

Col. Vasile Silion

Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Brăila

Inspector-Şef

143

Lt. col. Ion Cristian Naidin

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

Inspector Şef

144

Dr. Gabriel Ciochină

Direcţia de Sănătate Publică

Director Executiv

145

Prof. Ana Hărăpescu

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Brăila

Director

146

Mihnea Alin Badiu

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila

Director Executiv

147

Geani Olteanu

Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale Brăila

Şef Seviciu

148

Ciprian Cuzmin

Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila

Director Executiv

149

Pr. Gheorghe Marinescu

Protoieria Brăila  

Protopop

150

Dragoş Neagu

Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila

Director

151

Marian Cloşcă

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila

Director

152

Ec. Sergiu Mainea

Curtea de Conturi – Camera Judeţeană de Conturi Brăila

Director

 

 

Medici

 

153

Dr. Fane Boeraş

Colegiul Medicilor Bucureşti

Absolvent CNNB

154

Dr. Iulian Hainăroşie

Colegiul Medicilor Bucureşti

Absolvent CNNB

155

Dr. Nicoleta Dumitru

Colegiul Medicilor Bucureşti

Absolvent CNNB

156

Dr. Nicolae Argeşanu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

157

Dr. Mihai Drăghincescu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

158

Dr. Octavian Perianu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

159

Dr. Andreea Ţovârnac

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

160

Dr. Florin Ţovârnac

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

161

Dr. Dragoş Voicu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

162

Dr. Irina Sorescu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

163

Dr. Adriana Călin

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

164

Dr. Cristian Pricop

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

165

Dr. Cornel Vărzaru

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

166

Dr. Iulian Toma

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

167

Dr. Victorina Săndulescu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

168

Dr. Elena Ioniţă

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

169

Dr. Ileana Grecu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

170

Dr. Ileana Mocanu

Colegiul Medicilor Brăila

Absolvent CNNB

 

 

Directori ai CNNB

 

171

Prof. Maria Danciu

Director LNB

 

Profesor chimie

172

Prof. Mircea Nicolae Stratan

Director CNNB

 

Profesor istorie

173

Prof. Tudorel Joghiu

Director CNNB

Profesor fizică

 

174

Prof. Petru Coşniţă

Director CNNB

 

Profesor fizică

175

Prof. Carmen Botea

Director CNNB

Profesor matematică

 

176

Prof. Sofia Uzlău

Director adjunct LNB

 

Profesor socio-umane

177

Prof. Nicolae Carnaru

Director adjunct LNB

 

Profesor matematică

178

Prof. Nicolae Popescu

Director adjunct CNNB

 

Profesor fizică

179

Prof. Nicoleta Mînecă

Director adjunct CNNB

 

Profesor chimie

180

Prof. Traian Ovidiu Pintiliescu

Director adjunct CNNB

Profesor educaţie fizică

 

 

 

Directori de şcoli şi colegii

 

181

Prof. Vasile Ciuchină

Colegiul Naţional „V. Alecsandri” Galaţi

Director

Profesor fizică

182

Prof. Cornel Noană

Colegiul Naţional „Unirea”

Focşani

Profesor matematică

Absolvent CNNB

183

Prof. Gabriel Andrei

Colegiul Naţional

„Gheorghe Vrânceanu” Bacău

Director

184

Prof. Ionel Banu

Colegiul Naţional

„B.P.Haşdeu” Buzău

Director

185

Prof. Mirela Berza

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău

Director

186

Prof. Dan Dudaş

Colegiul Naţional

„Mihai Eminescu” Buzău

Director

187

Prof. Cristian Heuberger

Colegiul Naţional „Gh. Şincai” Baia Mare

Profesor matematică

Absolvent CNNB

 

 

Profesori, directori alte unităţi de învăţământ

 

188

Prof. Jana Andreescu

Liceul de Artă Galaţi

 

Artist plastic Absolvent CNNB

sponsorizare

189

Prof. Nicoleta Becheanu

Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila

Absolvent CNNB

190

Prof. Simona Doroftei

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”

Director Absolvent CNNB

191

Prof. Daniela Drăghici

Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila

Absolvent CNNB

192

Prof. Daniel Kiţu

Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila

Director adjunct

193

Prof. Gina Miron

Colegiul Naţional „Ana Aslan” Brăila

Director

194

Prof. Mircea Moroşanu

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila

Director

195

Prof. Viorica Moşescu

Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila

Director

196

Prof. Daniel Panţuru

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila

Absolvent CNNB

197

Prof. Andrei Puia

Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila

Director

198

Prof. Vasile Radu

Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila

Absolvent CNNB

199

Prof. Mădălina Vlad

Colegiul Naţional „Gh. Munteanu Murgoci” Brăila

Absolvent CNNB

 

 

Mass-media

 

200

Silvia Preda

„Obiectiv” Vocea Brăilei

Director Economic

 

201

Monica Paraschiv

„Obiectiv” Vocea Brăilei

Director Executiv

Absolvent CNNB

202

Cristina Dosuleanu

Jurnalist

„Obiectiv” Vocea Brăilei

Jurnalist

203

Ovidiu Miculescu

Societatea Română de Radiodifuziune

Președinte

Director

204

Ştefan Baciu

Societatea Română de Radiodifuziune

Jurnalist, redactor

Absolvent CNNB

205

Dan Jean Cărbunaru

B1 TV

Jurnalist, redactor

Absolvent CNNB

206

Mihaela Dan

Antena 1, Arcasu

Jurnalist

Absolvent CNNB

207

Petruţa Găzdaru

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES

Jurnalist

208

Liliana Şerban

Antena 1 Galaţi-Brăila

Jurnalist

redactor

209

Mirela Burghilă

TV Brăila

Jurnalist

210

Adam Ferencz

TV Brăila

Jurnalist

211

Cristina Manole

Radio Kiss FM

Jurnalist

212

Andreea Mihalache

Ziarul Brăila

Jurnalist

213

Dora Sider

Mega TV

Jurnalist

214

Gina Bahor

Adevarul

Jurnalist

215

Ştefan Cătălin Iordache

Infobrăila

Jurnalist

216

Viorel Brebenel

România Liberă Brăila

Jurnalist

Absolvent CNNB

 

 

Inspectori ISJ Brăila

 

217

Prof. Iulian Danielescu

Inspector Școlar General

Absolvent CNNB

218

Prof. dr. Cristina Anton

Director Casa Corpului Didactic Brăila

Absolvent CNNB

219

Prof. Nicolae Cătălin Stănică

Inspector Şcolar General Adjunct

Profesor matematică

220

Ing. Florin Mărginean

Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic

Profesor CNNB

221

Prof. Cristian Petcu

Inspector Implementarea descentralizării instituţionale

Profesor fizică

222

Prof. Cristina Silvia Ritzi

Inspector Managementul resurselor umane

Profesor matematică

223

Prof. Petruţa Calu

Inspector Managementul resurselor umane

Profesor informatică

Absolvent CNNB

224

Prof. Dorina Boldeanu

Inspector Limbi moderne

Profesor limba franceză

225

Inst. Ecaterina Bonciu

Inspector învăţământ primar

Institutor

226

Prof. Mircea Bogatu

Inspector muzică şi arte vizuale

Profesor muzică

227

Prof. Diana Bratosin

Inspector învăţământ special şi minorităţi

Prof. psihopedagog

228

Prof.dr. Cătălin Canciu

Inspector geografie şi reţea şcolară

Profesor geografie

229

Prof. Daniela Condei

Inspector discipline tehnice

Inginer

230

Prof. Manuela Diaconescu

Inspector matematică

Profesor matematică

231

Prof. Dan Mihai Gheorghiţă

Inspector educaţie fizică şi reţea şcolară

Profesor educaţie fizică

232

Pr. Florin Marius Grecu

Inspector religie

Profesor religie

233

Prof. dr. Iuliana Ignat

Inspector biologie, fizică, chimie

Profesor chimie

234

Inst. Cristina Mangiurea

Inspector învăţământ preprimar şi alternative educaţionale

Institutor

235

Prof. Luminiţa Mocanu

Inspector programe europene

Profesor limba engleză

236

Prof. Veronica Picuş

Inspector informatică şi educaţie permanentă

Profesor informatică

237

Prof. Adrian Simion

Inspector limba română

Profesor limba română

238

Prof. dr. Aurelia Stroe

Inspector perfecţionare, învăţământ particular

Profesor fizică

Absolvent CNNB

239

Prof. Alina Vlad

Inspector istorie şi ştiinţe sociale

Profesor istorie

240

Ec. Daniela Nedelcu

Contabil şef ISJ

Economist

 

 

Membri ai CA _CNNB

 

241

Ing. Florin Dumitru

Consilier municipal Brăila

242

Ec. Daniela Rădulescu

Consilier municipal Brăila                        Absolvent CNNB

243

Ing. Ionel Vlad

Comitetul de părinţi CNNB

Absolvent CNNB

sponsorizare

244

Zamfira Stănescu

Comitetul de părinţi CNNB

245

Constantin Spânoche

Comitetul de părinţi CNNB                        Absolvent CNNB

 

 

Profesori pensionari CNNB

 

246

Prof. Eliza Belivacă

Profesor

247

Prof. Toader Buculei

Cetăţean de Onoare al Municipiului Brăila

Profesor istorie

248

Ing. Capbun Ecaterina

Profesor discipline tehnice

249

Prof. Gheorghe Călin

Profesor matematică

250

Prof. Sergiu Câmpeanu

Profesor chimie

251

Prof. Cornelia Câmpeanu

Profesor socio-umane

252

Prof. Gabriela Ciochia

Profesor educaţie fizică

253

Prof. Georgeta Ciupală

Profesor istorie

254

Prof. Maria Cogălniceanu

Profesor limba română

255

Prof. Georgeta Dănăilă

Profesor geografie

256

Prof. Corneliu Gavril

Profesor matematică

257

Ing. Floarea Huluba

Profesor discipline tehnice

258

Prof. Teofil Iordache

Profesor fizică

259

Prof. Veronica Mănăloiu

Profesor chimie

260

Prof. Ştefania Mocanu

Profesor limba franceză

261

Prof. Neculai Moise

Profesor matematică

262

Prof. Paul Munteanu

Profesor istorie

263

Prof. Corina Obreja

Profesor fizică

264

Prof. Gheorghe Roşioru

Profesor matematică

265

Prof. Nicolae Stoica

Profesor biologie

266

Prof. Olga Ştefan

Profesor limba engleză

267

Prof. Doina Ursan

Profesor limba română

268

Prof. Georgiana Zamfir

Profesor limba română

269

Elvira Romaşcanu

Secretar

270

Ecaterina Timoianu

Secretar

 

 

Profesori actuali CNNB

 

271

Pîrlog Carmen

Director CNNB – Profesor geografie, limba germană

272

Mînecă Nicoleta

Director adjunct CNNB – Profesor chimie

273

Ganea Marcel

Profesor limba şi literatura română

274

Andronache Florentina

Profesor limba şi literatura română

Absolvent CNNB

275

Budan Cameluţa

Profesor limba şi literatura română

276

Bogatu Adriana

Profesor limba şi literatura română

277

Roşioru Elena

Profesor limba şi literatura română

278

Zlăvog Ana-Maria

Profesor limba şi literatura română

Absolvent CNNB

279

Bejan Cristian

Profesor de limba engleză

280

Ciurea Monica

Profesor de limba engleză

281

Mocanu Luminiţa

Profesor de limba engleză

282

Barnovschi Gabriela

Profesor de limba engleză

283

Şerban Aurelia

Profesor de limba engleză

284

Iftemi Anca

Profesor de limba engleză

Absolvent CNNB

285

Gheţu Paula

Profesor de limba engleză

286

Eşanu Ligia

Profesor de limba franceză

287

Spiridon Mircia

Profesor de limba franceză

288

Turcu Sebastian

Profesor de limba franceză

Absolvent CNNB

289

Drâmbu Steluţa

Profesor de limba franceză

Absolvent CNNB

290

Feurich Marianne

Profesor de limba germană

291

Daniilescu Gabriel

Profesor matematică                             

292

Danielescu Iulian

Profesor matematică                               Absolvent CNNB

293

Dimov Adela

Profesor matematică

294

Antohe Carmen

Profesor matematică

Absolvent CNNB

295

Botea Viorel

Profesor matematică

296

Botea Carmen

Profesor matematică

297

Damian Marius

Profesor matematică

298

Slobodeanu Simona

Profesor matematică

299

Mitache Gabriela

Profesor fizică

300

Stroe Aurelia

Profesor fizică

301

Joghiu Tudorel

Profesor fizică

302

Arici Liviu

Profesor fizică

303

Cîrîc Nicu

Profesor fizică

304

Meca Tudorel

Profesor fizică

305

Petrescu Silvia

Profesor chimie

306

Taman Gabriela

Profesor chimie

307

Fătu Maria

Profesor biologie

308

Ionescu Maria

Profesor biologie

309

Gurzu Cristian

Profesor biologie

310

Cîineanu Mariana

Profesor geografie

311

Epuraş Mariana

Profesor geografie

312

Dumitraşcu Cristinel

Profesor socio-umane

313

Marţian Toni

Profesor socio-umane

314

Pavel Corina

Profesor istorie

315

David Alexandru

Profesor istorie

316

Todie Stela

Profesor religie

317

Grecu Florin

Profesor religie

318

Şipoş Dorin

Profesor muzică

319

Dumitraşcu Elena

Profesor muzică

320

Olteanu Nicoleta

Profesor arte vizuale

321

Roidis Veronica

Profesor tehnologie

322

Dewald Doru

Profesor educaţie fizică

323

Pintiliescu Traian

Profesor educaţie fizică

Absolvent CNNB

324

Arici Liliana

Profesor informatică

325

Mortu Florica

Profesor informatică

326

Moţ Nistor

Profesor informatică

327

Toncea Cristian

Profesor informatică

Absolvent CNNB

328

Nicolae Mădălina

Profesor informatică                                Absolvent CNNB

329

Mihaela Mărginean

Laborant fizică-chimie

330

Ec. Maria Bănică

Contabil-şef

331

Ing. Ovidiu Mazâlu

Inginer de sistem

332

Valerica Ioniţă

Secretar

333

Paula Todiraş

Secretar-şef

334

Luminița Dascălu

Bibliotecar

335

Ing. Nicolae Dumitriu

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

336

Ioan Gurău

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

337

Iuliu Ovesea

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

338

Constantin Ovidius Rusu

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

339

Zaharia Zaharescu

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

340

Roman Malanciuc

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

341

Laurenţiu Sarhoş

Fundaţia Prietenii Liceului Nicolae Bălcescu          Absolvent CNNB

           

 

La activităţile care se desfăşoară în data de 1 noiembrie 2013 în Sala Teatrului Maria Filotti accesul se va face pe bază de invitaţie.