Membri ai unor academii, institute, comitete din străinătate

absolvenţi ai Liceului „Nicolae Bălcescu” Brăila

 

 

 

Mina Minovici

(promoţia 1884)

membru al Academiei de Medicină – Paris

 

 

Ştefan Minovici

(promoţia 1887)

membru al Societăţii de Biologie Londra, Comisiei Internaţionale pentru Farmacopatie, Societăţii de Chimie Industrială Franţa, Societăţii de Grafologie Paris, vicepreşedinte al Uniunii Internaţionale de Chimie Aplicată

 

Virgil Bărbat

(promoţia 1897)

membru al  „The American Political Sciences Association”

 

Petre Andrei

(promoţia 1910)

membru al „Academy for social science” Washington, al  „Societăţii filosofice şi sociologice” Paris şi al „Deutsche Gessellschaft für Soziologie Kant-Studien” Berlin

 

Teodor Horneţ

(promoţia 1922)

membru al Societăţii de Neuropsihologie Paris; secretar al Societăţii internaţionale de Neuropatologie Londra

 

Anton Dumitriu

(promoţia 1925)

membru al Academiei Mediteraneene pentru Dialog - Roma; al Institutului Superior de Ştiinţe Umane – Italia

 

Radu Anghelide

(promoţia 1938)

membru în Societatea franceză de ORL şi de Chirurgie maxilofacială, al Uniunii Ştiinţelor Medicale Balcanice

 

Silvan Andrei

(promoţia 1943)

membru al Societăţii Franceze de Geotehnică şi Fundaţii, Paris

 

Victor Mangiulea

(promoţia 1945)

membru al Comitetului de Pneumoftiziologie, Asociaţiei Internaţionale de Bronhologie - Paris, Societăţii de Endoscopie - Germania, Societăţii Mondiale de Bronhologie, Academiei Internaţionale a Medicilor şi Chirurgilor Toracici, Colegiului American al Medicilor Toracici

 

Octavian Berbecel

(promoţia 1947)

membru al Consiliului de Agrometeorologie a OMM - Preşedinte al Comisiei de Agrometeorologie pentru Europa

 

Nicolae Calu

(promoţia 1947)

membru al Societăţii de Chimie din Franţa

 

 

Nicolae Baltă

(promoţia 1951)

membru în Uniunea Internaţională de Ştiinţe Fiziologice, Societatea Internaţională de Chimie Clinică, Asociaţia Europeană de Medicină Internă

 

Nicu Boboc

(promoţia 1951)

membru al Societăţii de Matematică din SUA

 

 

Constantin Dumitrache

(promoţia 1956)

membru al Societăţii Internaţionale de Endocrinologie

 

Ioan I. Negulescu

(promoţia 1959)

membru al  „American Chimical Society”,  A.C.S. Division of Polymer Chemistry-S.U.A., New York Academy of Science – SUA

 

Edmond Nicolau

(promoţia 1940)

membru în conducerea Asociaţiei Internaţionale de Cibernetică din Namur - Belgia, Comitetul Internaţional de decernare a premiilor Norbert Wiener, director W.O.S.C. (Organizaţia mondială de sisteme şi Cibernetică)

 

Mircea Gh. Popa

(promoţia 1955)

membru al Societăţii Franceze de Endocrinologie

 

Tudor R. Popescu

(promoţia 1931)

membru al Societăţii de Legislaţie Comparată - Paris, Asociaţiei Internaţionale pentru Filosofie Juridică şi Socială, al Curţii Internaţionale de Arbitraj Comercial Internaţional

 

Ştefan Suţeanu

(promoţia 1949)

membru de onoare al Societăţii de Reumatologie din Franţa şi Italia, Societăţii Internaţionale de Reumatologie

 

Ion Teoreanu

(promoţia 1948)

membru al Societăţii Americane de Chimie, membru al Academiei de Ştiinţe din New York, membru al Institutului de materiale – Marea Britanie.