Scurt istoric al Colegiului

 

 

I.1863-1900

 

21 ianuarie 1863

prin Ordinul nr. 1867 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice se aprobă crearea a două clase reale, finanţate din fondurile proprii ale Municipalităţii. Este actul de naştere al Şcolii Reale, prima şcoală secundară pe meleagurile brăilene;

 

1 noiembrie 1863

începe să funcţioneze Şcoala Reală din Brăila;

 

6 decembrie 1863

are loc deschiderea oficială a şcolii;

 

29 iulie 1867

Şcoala Reală se transformă în Gimnaziu Clasic cu patru clase, la care se adaugă o clasă a V-a pentru elevii care aleg cariera comercială;

 

20 august 1871

prin Decretul nr. 1596 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Gimnaziul Clasic se transformă în Şcoală Comercială cu durata de patru ani de studii;

 

1 septembrie 1873

 

încep cursurile Gimnaziului Comunal, creat prin desfiinţarea Şcolii Comerciale şi crearea a patru clase gimnaziale. Ordinul de aprobare al Ministerului de Interne (nr. 14124) este semnat la 18.09.1873, cel al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice (nr. 10 785) la data de 18.10.1873;

 

1 noiembrie 1880

Gimnaziul Clasic Comunal trece în sarcina statului şi se transformă treptat în Gimnaziu Real (în 1883 toate clasele erau reale);

 

14 aprilie 1888

prin Ordinul nr. 4455 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice se înfiinţează clasa a V-a, astfel Gimnaziul Real se transformă în Liceul Real;

 

1 septembrie 1888

Liceul Real din Brăila este primul liceu real din ţară;

 

3 octombrie 1895

prin Decretul nr. 3773 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice se stabileşte definitiv ca Liceul Real din Brăila să poarte numele de „Nicolae Bălcescu”;

 

 

 

                                

                               
 
II.1900-1918

 

24 august 1900

prin Ordinul nr. 8206 al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice se decide trecerea claselor gimnaziale de la Liceul cu secţiile modernă şi clasică „I.C.Massim” la Liceul Real „N. Bălcescu”. Clasele liceale de la ambele licee sunt transferate la Liceul „I.C.Massim”. Liceul „N. Bălcescu” este redus la treapta de gimnaziu;

 

1 septembrie 1906

clasele superioare care funcţionaseră la Liceul „I.C.Massim” revin la Gimnaziul „Nicolae Bălcescu”, astfel liceul se reîntregeşte;

 

1916

decretarea mobilizării – 7 profesori ai şcolii au fost mobilizaţi pe front; localul liceului a fost transformat în spital pentru răniţi, cursurile încetează;

 

 

 

 III.1918-1948

 

1 octombrie 1918

reîncep cursurile liceului în condiţii foarte grele. Numărul de elevi creşte constant;

 

3-4 iunie 1938

se aniversează 75 de ani de existenţă a liceului, la această celebrare a fost prezent Petre Andrei, Ministrul Educaţiei Naţionale, fost elev al liceului;

 

 

 

        

IV.1948-1989

 

 

1948-1953

liceul a funcţionat ca şcoală cu durată de 11 ani, purtând denumirea de Liceu de Băieţi Tip XI  „Nicolae Bălcescu”;

 

1954-1955

denumirea şcolii a fost Şcoala Medie de Băieţi nr.2;

1956-1957

prin mixtarea claselor, instituţia devine Şcoala Medie nr.2;

 

23 sept. 1959

Ministerul Învăţământului şi Culturii aprobă reluarea numelui de  „Nicolae Bălcescu”;

 

6 noiembrie 1963

s-a desfăşurat sărbătorirea centenarului, cu participarea Ministrului Învăţământului, academician prof. dr. Ştefan Bălan, fost elev al liceului;

 

14 mai 1967

are loc dezvelirea bustului lui Nicolae Bălcescu, amplasat în faţa liceului;

 

22 octombrie 1988

s-au desfăşurat festivităţile dedicate împlinirii a 125 ani de existenţă  a liceului; participanţii au primit mesajul Ministrului Învăţământului, prof. univ. dr. Ion Teoreanu, fost elev al liceului;

 

22 decembrie 1989

colectivul liceului trăieşte intens alături de toţi oamenii ţării evenimentele care au schimbat cursul istoriei noastre postbelice; liceul devine Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”;

 

 

V.1989-2019

 

 

6 decembrie 1990

după mulţi ani s-a reluat tradiţia sărbătoririi Zilei Patronului spiritual; în prezenţa elevilor şi profesorilor, a oficialilor oraşului, Prea Sfinţia Sa Casian Gălăţeanul, Episcop al Dunării de Jos, a oficiat o slujbă religioasă;

 

22-28 mai 1993

s-au desfăşurat manifestările dedicate împlinirii a 130 de ani de la înfiinţarea liceului;

 

1 septembrie 1995

se introduce în planul de şcolarizare al liceului prima clasă de nivel gimnazial; în 1999 existau 4 clase gimnaziale;

 

6 noiembrie 1996

prin Ordinul nr. 5762 al Ministerului Învăţământului se schimbă numele Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” în Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu”;

 

1 septembrie 2010

se introduce o a doua clasă de nivel gimnazial;

 

2012-2023

în prezent   Colegiul funcţionează cu 28 de clase, 4 de nivel gimnazial, 24 de nivel liceal.