Procesul decizional în Uniunea Europeană

Module digitale de predare-învăţare create de Andreea Silter şi Petru Dumitru


                1. Informații de bază despre instituțiile europene și rolul lor în procesul decizional

                2. Test: Întrebări despre procesul decizional al UE

                3. Instituțiile UE implicate în procesul decizional:

                     Comisia Europeană

                     Parlamentul European

                     Consiliul UE

                4. Evaluare: Rolurile instituțiilor Uniunii Europene