Consiliul Uniunii Europene

Exerciţiu lacunar

Completaţi spaţiile libere, apoi apăsaţi „Verificare” pentru a vă verifica răspunsurile. Dacă întâmpinaţi dificultăţi la un răspuns, apăsaţi butonul "Indiciu". De asemenea, dacă apăsaţi pe butonul "[?]", veţi primi o sugestie. Reţineţi însă că veţi pierde puncte dacă apelaţi la indicii sau sugestii!
Folosiţi următoarele cuvinte: reprezintă, naţional, extern, decizional, membru, decizii, codecizie, securitate, legislative.
Consiliul Uniunii Europene (“Consiliul de miniştri” sau “Consiliul”) este principalul organism al Uniunii. La întrunirile sale participă miniştrii statelor , fiind prin urmare instituţia care statele membre.

sunt pregătite de Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai Statelor Membre (Coreper), ajutate de grupuri de lucru constituite din oficialităţi ale guvernelor .

Consiliul are prerogative şi bugetare, pe care le exercită în comun cu Parlamentul European. În plus, este principalul organism care ia decizii în privinţa politicii şi de comune.

În majoritatea cazurilor, deciziile Consiliului, bazate pe propunerile Comisiei, se iau de comun acord cu Parlamentul European, prin intermediul procedurii de . În funcţie de problema abordată, Consiliul ia decizii cu majoritate simplă, majoritate calificată sau prin unanimitate.