Kerosenul

de Puia Stefan


Postat pe 27 November 2015 la ora 07:15

Postat în categoria CombustibiliKerosenul este fracțiunea din țiței care distilează între 150 – 275 °C. Este un lichid limpede, format din hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în moleculă. Are densitatea de 780 – 810 kg/m3. Punctul de inflamabilitate este cuprins între 37 – 65 °C, iar temperatura de autoaprindere este de 220 °C. Puterea calorifică inferioară este de 43,1 MJ/kg, iar cea superioară de 46,2 MJ/kg. Kerosenul nu este miscibil cu apa, dar este miscibil cu solvenți petrolieri.

Kerosenul este fracțiunea din țiței care distilează între 150 – 275 °C. Este un lichid limpede, format din hidrocarburi care conțin între 6 și 16 atomi de carbon în moleculă. Are densitatea de 780 – 810 kg/m3. Punctul de inflamabilitate este cuprins între 37 – 65 °C, iar temperatura de autoaprindere este de 220 °C. Puterea calorifică inferioară este de 43,1 MJ/kg, iar cea superioară de 46,2 MJ/kg. Kerosenul nu este miscibil cu apa, dar este miscibil cu solvenți petrolieri.

Principala utilizare a kerosenului este drept combustibil pentru motoarele reactoare din aviație.De asemenea, este folosit ca insecticid, și în medicină. Este utilizat și pentru iluminat (lămpi pentru camping) dar mai ales pentru încălzire mobilă, provizorie sau permanentă a caselor, în sobe cu kerosen în special în zone geografice cu ierni blânde, de exemplu în Japonia (țară care este și cea mai mare producătoare de astfel de sobe, prin firme ca Toyotomi Ltd.).

Proprietăți fizico-chimice

Petrolul lampant pentru lămpi era incolor, fără miros. Producea o flacără luminoasă, fără fum, cu intensitate și formă constantă și nu lăsa cenușă și compuși rășinoși în fitil. Se obținea din țiței brut, sărac în hidrocarburi aromatice.Pentru îndepărtarea hidrocarburilor nesaturate, aromatice, și a acizilor naftenici petrolul lampant se rafina prin tratare cu acid sulfuric, iar excesul de acid se îndepărta cu hidroxid de sodiu. 

Începea să distileze de la 175 °C, distila 93 % până la 280 °C și 98 % până la 300 °C. Aciditatea organică (mg KOH la 100 cm3) era de maximum 3,5 %, cenușa maximum 0,003 %, punctul de inflamabilitate determinat cu aparatul Abel-Pensky era de minimum 40 °C, densitatea de 825 kg/m3 și puterea calorifică inferioară de minimum 41,90 MJ/kg (10 000 kcal/kg). 

Din proprietăți rezultă că kerosenul este un combustibil puțin mai ușor ca petrolul lampant, însă diferența este mică.

 

Bibliografie:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Kerosen

http://www.petroleramitre.com/lubricantes_especialidades_detalle.asp?idproducto=196

http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/news-and-events/transport-related-offences.html