Diversitatea lingvistică a Uniunii Europene

Chestionar asupra limbilor vorbite în UE

Uniunea Europeană se bucură de un mediu multilingvistic adevărat. Diversitatea sa lingvistică asigură un tratament egal tuturor limbilor, dar veghează şi la protecţia şi promovarea limbilor regionale sau minoritare. Prin acest chestionar veţi vedea care dintre aspectele legate de limbile UE vă sunt cunoscute.